Dave Thompson: Block Buster! Pravdivý příběh Sweet

Dave Thompson: Block Buster! Pravdivý příběh Sweet

Dave Thompson: Block Buster! Pravdivý příběh Sweet

Před pražským koncertem bubble-gumových SWEET jsem z knihovny vytáhl starší knihu s názvem: „Block Buster! Pravdivý příběh Sweet“ od Dave Thomposna, abych se o této bubble-gumové legendě také něco dozvěděl.

Knihy o rockových umělcích jsou (a snad i musí být) vystavěny všechny podle jednotného mustru, který začíná seznámením jednotlivých členů kapely a chronologicky pak sleduje vzestupy, po případě pády té které kapely. Tato kniha není žádnou výjimkou.  Mohu říct, že jde o zajímavé, i když ne zrovna lehké čtení. V úvodních kapitolách, kdy před čtenářem defilují většinou nepříliš známá jména sweetovských souputníků, jsou popisovány dřevní začátky kapely. Tady je zajímavé sledovat, jak se kapela dostala do autorské stáje hitmakerů Chinn–Chapmann, kteří pro kapelu v jejích začátcích psali veškeré singlové hity. Čtenář jakžtakž znalý historie Sweet sice tuší něco o tom, že místo kapely nahrávali její singly najatí studioví hudebníci, ale zde se má možnost dovědět něco o pozadí této prazvláštní epizody. Detailně je také popisována role televizního pořadu Top of the Pops, který byl pro kapelu svého času velice důležitý a nastartoval její cestu ke slávě. Zajímavé je také sledovat, jak kapele pozvolna narůstalo sebevědomí, které postupně dosahovalo až nezdravých výšin. Vcelku úsměvně pak působí potřeba kapely se neustále srovnávat se s ostatními kapelami. V knize z těchto  srovnání vycházejí Sweet většinou vítězně, i když mezi své rivaly Sweeti zařazují taková jména jako David Bowie, Marc Bolan & T. Rex či hvězdní Queen. Tedy kapely, které jsou při vší úctě ke Sweet, pro historii rocku daleko zásadnější než hrdinové této biografie.

Většinu knihy se v podstatě jako paralelní příběh odvíjejí osudy autorské dvojice Chinn–Chapmann (Chinnchap), což trošku narušuje hlavní linii vyprávění. Příběh bývalých dvorních autorů Sweet není tolik akcentován až v druhé polovině knihy, která popisuje osudy Sweet poté, co se kapela vymanila z područí Chinnchapu.

Určitým nedostatkem publikace jsou doplňující poznámky, v nichž je nezřídka rozpracován delší ‚mini‘ příběh, který s tématem knihy souvisí jen velmi okrajově. To dle mého názoru narušuje čitelnost knihy. U knih z edice Evokace většinou kritizuji obrazovou část a u této knihy tomu bohužel není jinak, i když tentokrát bude kritika z jiného soudku. Většina dříve vydaných knih této ediční řady měla obrazovou část řešenou pomocí přílohy, která byla bohužel velmi malá, a nezřídka šlo pouze o několik záběrů z jednoho koncertu. Dnes popisovaná publikace jde v tomto směru jinou cestou. Fotografie jsou přímo součástí textu, který obrázky ‚obtéká‘. Fotografií je tentokrát docela dost a leckdy se jedná kromě fotografií skupiny také třeba o obaly desek a plakáty zvoucí na různá vystoupení. Zdálo by se tedy, že není co kritizovat, opak je bohužel pravdou. Ono ‚obtékání‘ obrázků je na některých místech vyřešeno dost necitlivě a je zásadně narušena struktura textu, takže se mi stávalo, že jsem musel chvilku hledat, než jsem nalezl místo, kde konkrétní věta navazuje. Ještě větší problém však vidím v absenci popisků k fotografiím. Čtenáři tak chybí souvislost fotografie s konkrétním textem, případně je ponecháno na něm, aby si tuto souvislost našel. Stejný problém se týká také seznamů vystoupení, ty jsou opět uváděny bez jakéhokoliv popisu.

Ale kritiky už bylo dost, pojďme také chválit. Osobně velmi oceňuji, že bulvární informace typu kdy, kde, s kým a kolikrát jsou potlačeny na minimum. Čtenář se tak může soustředit hlavně na hudební dění, což by měl být hlavní smysl takových biografií. Výše uvedené se týká i používání vulgarit, které jsou v této knize voleny tak, aby dokreslovaly atmosféru doby, což je jedině dobře. Dobrý je také překlad, v němž jsem nenalezl žádné zásadnější nedostatky, i když je pravdou, že tohle by u knih mělo být samozřejmostí.

Celkově tedy lze říct, že kniha sice není psaná příliš čtivým jazykem,  i přes to je zajímavým počinem a určitě se neztratí v knihovně žádného zájemce o rockovou historii, který spíše než bulvární obsah hledá informace o hudbě.

Hodnocení: 3 ½ / 5

Vydalo nakladatelství Volvox Globator v edici Evokace v roce 2012, IBSN: 978-80-7207-834-9