Petr Gratias, Pavel Váně: V erbu Progres

Brněnští Progres byli a jsou na naší hudební scéně opravdovým unikátem, za 46 let své existence sice nevydali závratný počet alb, ale kvantitu nahradila kvalita. Stejně kvalitní jako jejich alba je i kniha, která o této hudební legendě před nedávnem vyšla v nakladatelství Jota.

Knížka jejímž spoluautorem je kapelník skupiny Pavel Vaně se jmenuje „V erbu Progres“, její kapitoly jsou členěny podle jednotlivých alb, které kapela postupně vydávala. Každá kapitola začíná „otiskem času“ kdy je čtenář uveden do kulturně-politických souvislostí doby vzniku konkrétního alba. Pak už se pera chopí samotný kapelník, který začne rozvíjet příběh kapely, logicky se nejprve dozvídáme o okolnostech vzniku legendární kapely, tehdy ještě pod názvem The Progress Organization. Váně se zde neubrání jakémusi osobnímu „mini“ příběhu kdy ho komunisti na tři týdny zavřeli. Tento příběh však vůbec neruší hlavní obsah knihy, naopak vhodně jej doplňuje a dokonce bych řekl, že je pro knihu docela důležitý.

Největší síla knížky je v kapitolách, které popisují události kolem alb na, kterých se Váně podílel. Čtenář si zde přečte a najde opravdové lahůdky, tedy to za jakých okolností které album vznikalo, jak se nahrávala ta, která píseň či kdo a proč v ní hostoval. Přesně tyhle informace od kapelových biografií očekávám. Opět logicky jsou v kapitolách zachyceny události ze společného koncertování, leckdy se jedná o humorné historky, které, ale v žádném případě nesklouzávají k bulváru což velmi oceňuji. Závěr každé z těchto úvodních kapitol tvoří rozhovory autorů knihy, tedy Petra Gratiase a Pavla Váněho. Ne, že by tyto rozhovory byly špatné, ale občas mi přijdou trošku nadbytečné, neboť to nejpodstatnější již bylo řečeno výše.

Poměrně velkou část knihy tvoří období kdy Progres přestal existovat, respektive se transformoval do podoby doprovodné kapely popových umělců. Je sice zajímavé si přečíst o uměleckých propletencích a peripetiích jednotlivých členů kapely, ale osobně bych tuhle pasáž trošku omezil na úkor jiných částí knihy, ale o tom dále.

Logicky nejvíce prostoru je věnováno nejúspěšnějšímu období skupiny a sice „Dialogu s Vesmírem“. Jsou zde popsány okolnosti vzniku scénické části projektu čtenář se dozví mnohé z toho jak byl celý projekt zabezpečen technicky, což zejména na mladší čtenáře může působit jako sci-fi. Protože „Dialog“ je založen na sci-fi příběhu jedná se vlastně o jakési sci-fi na druhou.

Osobně je mi líto, že stejná péče nebyla věnována také následujícím projektům kdy už Váně ve skupině nepůsobil, dovedl bych si představit, že tady by se pera chopil Zdeněk Kluka a se stejným zapálením by pokračoval ve vyprávění dalších osudů kapely. Místo toho jsou tomuto období věnovány „pouze“ rozhovory s jednotlivými členy Progres 2, které vedou střídavě oba spoluautoři. Nemohu říct, že by v těchto rozhovorech chyběly zajímavé informace, ale ty jsou jaksi roztříštěné na mnoha stranách. Je to škoda, protože zejména „Třetí kniha džunglí“ by si trošku ucelenější přehled zasloužila.

Knihu doplňuje značný počet leckdy unikátních fotografií s vtipnými popisky. Kvalitu knihy ještě podtrhuje fakt, že je vytištěna na křídovém papíře. Příjemným překvapením je i to, že kniha byla vydána také v elektronické podobě, a to ve formátech *.epub a *.mob

Kromě drobných chybek, které jsem přešel mávnutím ruky spatřuji hlavní nedostatky knihy v osobních profilech všech členů skupiny, proti tomu bych nic neměl, ale informace se zde častokrát opakují což působí lehce únavně. Další slabinou je pasáž  kdy se o skupině vyjadřují různé osobnosti. Těchto vyjádření je v knize na můj vkus docela dost a některá z nich jsou mírně řečeno zbytečná.

I přes mírné nedostatky je kniha naprosto mimořádným počinem, který na našem trhu nemá obdoby a nebývá si než přát aby takovýchto knih vznikalo čím dál víc.

Vydalo nakladatelství Jota v roce 2014
IBSN: 978-80-7462-540-4