Paul DuNoyer: Paul McCartney

Paul McCartney

Paul McCartney

Každý musel určitě někdy slyšet Beatles. Každý, kdo někdy slyšel Beatles, musí znát Paula McCartneyho. Ale ne každý, kdo zná Paula McCartneyho, ví něco víc o jeho životě. Na sklonku loňského roku se v našich knihkupectvích objevila kniha novináře Paula DuNoyera nazvaná lakonicky PAUL McCARTNEY.

V tomto případě se nejedná o běžnou rockovou biografii, na kterou jsou čtenáři zvyklí, jde o knihu, jejíž základ tvoří rozhovory, které autor v průběhu let s Paulem McCartneym vedl. Ale nejedná se ani o obyčejnou rozhovorovou knihu. Rozhovory jsou seřazené tak, aby podávaly ucelený obraz o slavném baskytaristovi, bez ohledu na datum jejich vzniku. Kniha je rozdělená na dvě části. Ta první je věnovaná Paulovu životu a kariéře. Je zde popsané umělcovo dětství a dospívání. Velký prostor je samozřejmě věnovaný Beatles a jejich osudu. Autor i Paul McCartney zde nechávají čtenáře nahlédnout do zákulisí nejslavnější kapely všech dob. Jsou zde popsané vztahy mezi jednotlivými členy a také jejich managery. Obzvláště čtenář, který není skalním fanouškem Beatles, zde nalezne velmi překvapivé informace. Popsaný je samozřejmě rozpad kapely, nahrávání Paulových sólových alb a založení a kariéra další Paulovy zásadní kapely Wings. Kapitoly druhé části se pak věnují konkrétním tématům z Paulova života, popsaná jsou zde taková témata jako náboženství, skládání písniček či oblečení. K velice zajímavým kapitolám patří ta, ve které McCartney popisuje sám sebe. Čtenář si tak může udělat komplexní představu o jeho osobnosti a zároveň se vžit do způsobu přemýšlení slavného muzikanta. Na knize mě hodně baví styl, kterým je napsaná. Někdy jde o klasický rozhovor typu otázka/odpověď, jindy jsou Paulovy citace vložené mezi autorovy komentáře, a jindy zase tvoří přímo součást těchto komentářů. Je sice pravda, že mi tento styl zpočátku činil při čtení jisté obtíže, ale po chvilce jsem si na něj zvykl, a dokonce bych si troufl tvrdit, že díky němu je četba zábavnější, možná i dobrodružnější. Za pochvalu také stojí překlady úryvků textů písní, což je pro česky mluvícího čtenáře určitě příjemné. I když kniha odhaluje leccos z Paulova soukromí, nikdy nesklouzává k bulvárním informacím, což v mých očích zvyšuje její hodnotu. Velmi zajímavá je také kapitola věnovaná Paulově první ženě. Zde je popsáno nejen osobní, ale i umělecké partnerství McCartneyových. Knihu také vhodně doplňuje část publikovaného rozhovoru přímo s Lindou McCartney. Za zmínku stojí překlad Ladislava Šenkeříka, který jen podtrhuje výjimečnost celé knihy

Ani takto kvalitní kniha se ale nevyhnula drobným nedostatkům. Tím největším je poněkud chaotické číslování poznámek na konci knihy. Ty jsou totiž označené jen číslem strany, ke které se daná poznámka váže, a nějakou dobu mi trvalo, než jsem tento systém pochopil. Ovšem ještě o něco horší je fakt, že část textu, ke které se má poznámka vztahovat, není nijak označený a čtenář je tak odkázaný na vlastní intuici. Já jsem to vyřešil naprostou ignorací poznámek. Osobně bych také uvítal o něco bohatší fotopřílohu. Ovšem tyto drobnosti nijak nesnižují celkově vysokou informační hodnotu celé knihy.

Vydalo: Nakladatelství Vyšehrad v roce 2016
IBSN: 9788074297496