Jeremy Reed – Lou Reed: Waiting For The Man – Život a hudba

Jeremy Reed: „Lou Reed: Waiting for the Man. Život a hudba“

Jeremy Reed:
„Lou Reed: Waiting for the Man. Život a hudba“

Letos uplynuly dva roky od smrti jednoho z největších rockových písničkářů všech dob Lou Reeda. Při této příležitosti se na našem trhu objevila knižní biografie, která byla samotným Lou Reedem označena za nejlepší.

Tahle kniha není klasickou rockovou biografií, tak jak je většinou chápána. Hned první kapitola je poněkud atypická, neboť přináší stručný přehled Reedova díla, čímž jsou čtenáři okamžitě v úvodu nastíněny souvislosti. Od druhé kapitoly může čtenář chronologicky sledovat především Reedovu hudební kariéru. Počínaje legendární Reedovou kapelou Velvet Underground až po jeho sólovou tvorbu. Zajímavý je také pohled do Louova soukromého života, který je charakterizován především jeho nevyhraněnou sexualitou, čemuž je v knize dán velký prostor. Až naturalisticky jsou v knize vylíčeny Louovy drsné zážitky z psychiatrické léčebny, kde byla léčena právě jeho nevyhraněná sexualita. Nicméně tato skutečnost nepůsobí nikterak senzacechtivě, a zejména díky tomu je čtenáři poskytnuta zajímavá sonda do tehdejší společnosti, která ještě zdaleka nebyla tolik liberální jako dnes.

Druhou takovou sondou je pohled do prostředí ‘pop kultury‘, která byla reprezentována především Andy Warholem a komunitou, která se okolo Warhola pohybovala a jejíž byli Velvet Underground součástí. Poměrně zajímavé je také sledovat složitý a leckdy i napjatý vztah Reed – Warhol. Největší část knihy je logicky věnována Reedově sólové tvorbě, kdy je do detailu rozebrána každá z Reedem vydaných desek, které jsou zasazeny do kontextu doby svého vzniku a vlastně i té které fáze autorova života, což dobře dokumentují úryvky textů jednotlivých písní. Osobně jsem velmi ocenil, že v textu je uveden český překlad úryvku písně a v poznámce pod čarou je pak jeho anglický originál. Je zajímavé sledovat, jak se do Reedových písní promítal jeho nevyjasněný vztah k ženám. Text kapitol je také vhodně doplňován citacemi nejrůznějších rozhovorů, z nichž většina je logicky se samotným hlavním protagonistou knihy. Z těchto úryvků si pak může čtenář udělat obrázek Reedovy komplikované osobnosti. Ačkoliv je znát, že autor Jeremy Reed, (shoda příjmení je v tomto případě pouze náhodná) je Louovým obdivovatelem, jeho obdiv není nekritický, což ostatně v knize nejednou dokazuje.

Kniha nezaujme jen svým poutavým obsahem, ale také velmi kvalitním zpracováním, které je na rozdíl od jiných rockových biografií nadstandardní. Velmi mě zaujala bohatá foto příloha, která je vhodně rozdělena do celé knihy, čímž je kniha dobře rozčleněna, a čtenář si tak může oddechnout od dlouhého textu. Potěšitelné je také to, že se fotografie vztahují ke konkrétnímu textu předchozí části. To by sice měla být samozřejmost, ale leckdy tomu tak bohužel není. Snad jediná výtka, kterou mám ani ne tak ke knize samé, je k její propagaci. Ta totiž čtenáře láká na popis Reedových vazeb na Českou republiku. To je bohužel mírně zavádějící, neboť jsem kromě jedné zmínky o Václavu Havlovi žádný takový popis v knize nenašel.

Kniha je napsána velmi čtivě, čemuž kromě autorova osobitého literárního stylu určitě také napomáhá brilantní překlad Sylvy Ficové. Ocenitelné je také to, že kniha je přínosná jak pro fanoušky Velvet Underground – potažmo Lou Reeda osobně –, kteří se mají možnost dočíst méně známá fakta z umělcova života, tak i pro ty, kteří se s Reedovou tvorbou teprve seznamují; to byl konec konců i můj případ. Kniha stojí bezpochyby za přečtení, takže ji lze doporučit každému fanouškovi rockové hudby.