Paul Schenzer – Tentokrát žádná teorie

Text: Luboš Hnát
Foto: Archiv Paula Schenzera
Publikováno: 22. 2. 2023

Paul Schenzer

Paul Schenzer

Bubeník PAUL SCHENZER v devadesátých letech napsal školu hry na bicí Rock Drums, jejíž původní vydání bylo během krátké doby beznadějně rozebráno. Po dlouhých dvaceti letech se Paul rozhodl pro nové aktualizované vydání původní učebnice. Na sklonku loňského roku vyšel její druhý díl a v přípravě jsou i další pokračování. O obsahu nové publikace i o plánech do budoucna jsme si povídali v následujícím rozhovoru.

Před několika lety jsi vydal školu hry na bicí Rock Drums Start, kdy ses rozhodl k jejímu pokračování?
Tak to můžu říct celkem přesně: bylo to asi půl roku po zahájení prodeje nového vydání v roce 2019, kdy mě – vzhledem k velkému zájmu o školu – napadlo, že by bylo vhodné nějak pokračovat, tedy školu určitým způsobem dále rozvinout a doplnit. Pak ovšem následovalo ještě poměrně dlouhé období, během něhož postupně krystalizovala forma a obsah tohoto pokračování.

Co je obsahem druhého dílu?
Velmi stručně řečeno, je to v první řadě spousta nových rytmů pro nejrůznější tempa, takty a styly. Na ně pak navazují odpovídající cvičení a skladby pro bicí. Kromě toho jsou zde uvedeny také nahrávky známých kapel, v nichž jsou některé z rytmů použity. Vezmu to teď podrobněji.

Publikace je, v souladu s názvem ROCK & BLUES, rozdělena do dvou hlavních částí. První z nich se zaměřuje na rytmy a cvičení v rovném osminovém rytmu, který je nejtypičtější právě pro oblast rocku. Druhá část se pak orientuje na triolové a dvanáctiosmnové rytmy, které jsou stěžejní pro blues a jazz.

Rytmy z obou částí se ale dají samozřejmě využít i nejrůznějších jiných žánrech. Některé osminové rytmy například ve funku, trioly jsou celkem časté v metalu. Rockové kapely zase občas sáhnou pro zpestření repertoáru po boogie rytmu, jak můžeme vidět na některých slavných skladbách: Strange Kind Of Woman nebo Black Night od Deep Purple, Love Gun nebo Detroit Rock City od Kiss, La Grange od ZZ Top a další. Pak jsou tu rockové balady, pro které je zase velmi oblíbený pomalejší dvanáctiosminový rytmus – jen kapela Journey má takových asi deset… (úsměv) Takže ten přesah tady je, nicméně to základní rozdělení platí.

Pokud jde o strukturu jednotlivých lekcí, je koncipovaná stejně jako v prvním díle START, takže napřed jednotaktové figury pro základní nacvičení rytmů, pak čtyřtaktové úseky kombinující rytmus s breaky a nakonec cvičení.

Novinkou je zde zařazení několika již zmíněných „skladeb“, což jsou v podstatě taková delší ucelená cvičení, která obsahují vše, co bylo probráno v předchozí části, avšak na rozdíl od „běžných“ etud mají více koncepční strukturu. A vyznačují se vždy také určitým charakteristickým rytmem.

image description

Obě sekce, tedy ROCK i BLUES začínají shrnutím základních rytmů, z nichž některé byly uvedeny již v díle START. Ty jsou do publikace zařazeny proto, aby byla využitelná i samostatně a aby postihovala oba styly pokud možno komplexně. V praxi to tedy znamená, že ROCK & BLUES je možné používat jak v kombinaci s učebnicí START, tak zvlášť.

Zejména z toho důvodu je také na začátku publikace uveden přehled „stupňů obtížnosti“, kterými jsou všechny následující rytmy a cvičení označeny a které umožňují koordinovat postup se školou START.

Kromě jiného lze v ROCK & BLUES najít také rytmy a breaky ve tříčtvrťovém taktu – což je sice takt v rockové oblasti spíše ojedinělý, nicméně přesto občas použitý. Dokonce i Motörhead mají jednu skladu ve ¾ rytmu. (úsměv) Dále jsou zde probrány rockové „synkopy“ – tedy různě předražené doby, a to zejména v rychlejším tempu. Tady je naopak použití v rocku dost časté, stačí vzpomenout Highway Star, Paranoid nebo Communication Breakdown. A samozřejmě spoustu skladeb od AC/DC, kde se s těmito akcenty pracuje velmi často. Další sekce je věnovaná šestnáctinovým doprovodům pro pomalejší tempa a k nim adekvátním 1/32 breakům.

V sekci BLUES lze úvodem najít přehled rytmů ve stylech boogie a shuffle, následně je velká část věnovaná nejrůznějším variacím ve dvanáctiosmnovém taktu. Závěr sekce se pak zaměřuje na základy jazzového stylu hry.

Jako zpestření a doplnění jsou v obou částech uvedeny také nejrůznější „nestandardní“ rytmy, které představují primárně spíš cvičný teoretický materiál, nicméně i tyto rytmy lze někdy v praxi dobře využít. Buď pouze jako ozvláštnění běžného doprovodu, nebo je možné z nich vytvořit i základ skladby. Dobrou ukázkou této možnosti je například Billion Dollar Baby od Alice Coopera, kterou Neal Smith začíná originálním a pro skladbu velmi signifikantním rytmem. Stačí slyšet tento rytmus – a hned je jasné, o kterou skladbu jde. Takže i zde je vazba na praktičnost a využitelnost stále zachována.

Je toho zkrátka dost, a přestože ROCK & BLUES má na počet stránek menší rozsah než START, obsahuje opravdu hodně materiálu k nacvičení.

Ještě bych rád zmínil, že na www.rockdrums.cz je uveden jak kompletní obsah publikace, tak náhled vybraných stránek. Takže zde je možné si udělat ještě přesnější představu.

Najdou v něm čtenáři nějakou teorii, jako v předchozí publikaci?
Tentokrát žádná teorie. Praxe, jenom praxe, a nic než praxe. (úsměv)

Když jsem knížku viděl, zaujalo mě, že v balíčku byly i dva sešity s notovými linkami. Jsou standardní přílohou Rock Drums II a k čemu slouží?
Ano, to je standardní příloha. I když bych upřesnil, že pouze jeden sešit. Dva byly jen k prvním objednávkám v rámci akce uvedení ROCK DRUMS II do prodeje. Takže standardně se přidává jeden notový sešit formátu A6. Má sloužit k zápisu rytmů nebo breaků. Často totiž člověka při hře něco napadne nebo někde slyší zajímavý rytmus – a chce si ho poznamenat, aby ho nezapomněl, ale není kam. Takže tenhle kapesní notový sešit by měl zajistit, aby žádný nápad nepřišel nazmar. (úsměv) Navíc je přizpůsobený pro zápis bicích, jelikož má notové osnovy dál od sebe, takže je možné bez problémů zapisovat rytmy pro soupravu. Prostě taková praktická pomůcka.

Paul Schenzer

Paul Schenzer

Kde a za kolik se dá Rock Drums II koupit?
Koupit se dá v první řadě samozřejmě v e-shopu ROCK DRUMS, tedy na odkazu www.rockdrums.cz. Zde stojí 390 Kč. Přes oficiální distribuci by měl být dostupný i v obchodech s hudebními nástroji a notami a také v některých knihkupectvích. Na pultech bude cena nejspíš o něco vyšší, ale na druhou stranu odpadá zase platba za dopravu.

Na příští rok je ohlášeno Rock Drums III. Na co se čtenáři mohou těšit tentokrát?
Ano, to je pravda. Ale jelikož bych chtěl zachovat jistý moment překvapení, tak ještě konkrétní obsah vyzrazovat nebudu. Ale můžu naznačit, že půjde trochu jiným směrem než ROCK & BLUES. Určitě bude vítaným doplněním ROCK DRUMS.

Bude třetí díl poslední, nebo máš v plánu další pokračování?
Další díly jsou jednoznačně v plánu. Ideově jich je v současné době připraveno celkem 8, z čehož dva jsou již poměrně rozpracované. Ale i k těm dalším je už připraven určitý základ. Tudíž i frekvence vydávání bude rychlejší, než tomu bylo mezi prvním a druhým dílem.

Vydání bubenické učebnice vybízí k nějaké živé prezentaci, případně k natočení instruktážních videí, uvažuješ o něčem takovém?
Tak to zcela určitě. Dokonce musím říct, že to je v plánu už delší dobu. Ale od roku 2020 se děly různé věci, které plány poměrně dost narušily. Začalo to v roce 2020 pandemií, což se týkalo všech, pak na to u mě v roce 2021 celkem nečekaně navázalo stěhování bytu i kanceláře a s tím spojené další práce. Následně v roce 2022 příprava a vydání ROCK DRUMS II. Takže na to zkrátka nebyl čas ani prostor. Ale už brzy něco bude.

Paul Schenzer

Paul Schenzer

Vloni v únoru vyšla speciální limitovaná edice Rock Drums Start, co tě k jejímu vydání vedlo a jak se lišila od standardní edice?
To bylo tak: Když se někdy koncem roku 2021 doprodával již asi třetí náklad ROCK DRUMS, napadlo mě, jestli by nebylo vhodné to nějak řekněme „oslavit“. Prostě trochu připomenout historii a vznik ROCK DRUMS a vydat k té příležitosti něco speciálního.

Na začátku byla idea vydat v omezeném nákladu to úplně původní vydání – jako takovou „retro edici“. To jsem ale vzápětí zavrhl, protože nová verze je již výrazně doplněná a naopak v té původní je spousta věcí dnes již zcela neaktuálních. Potom se logicky nabízela varianta té nové verze, ale s původní obálkou – opět jako taková retro připomínka. Což by ale bylo dost matoucí z hlediska obsahu: asi by nebylo úplně jasné, jestli uvnitř je ta původní, nebo nová verze. Nakonec tedy padla volba na variantu číslo tři, a totiž speciální vydání. A tak vznikla tato „limitovaná edice“. Zde pod úplně novou obálkou ve zlatém provedení jsou na dalších stránkách černobílé reprodukce obálek nového i původního vydání, přičemž na konec publikace je navíc zařazena krátká sekce připomínající historii ROCK DRUMS. Ta obsahuje jednak ukázky autentických rukopisů, které byly podkladem pro první vydání, a navíc také několik dobových fotek z éry, kdy škola ROCK DRUMS vznikala. Jinak je ovšem obsah naprosto shodný s ROCK DRUMS / START. K této limitované edici je také číslovaný certifikát, kde může být uvedeno i jméno vlastníka, a k tomu ještě pár zajímavých bonusů. Jde prostě o takovou výroční zajímavost, která se už nebude opakovat.

Ty jsi také napsal knihu Beat Generation, která přináší profily slavných bubeníků. Neuvažuješ o její aktualizaci a novém vydání?
Po pravdě řečeno momentálně ne. A to hlavně z toho důvodu, že mám teď dost práce s přípravou třetího dílu ROCK DRUMS. A pak je tady také plán dalších dílů, z nichž některé na tuto publikaci určitým způsobem navážou. Tady můžu zmínit, že se v rámci ROCK DRUMS chystá taková subedice, která se zaměří na slavné rockové desky. Jejím základem bude notace ukázek a skladeb z těchto desek. Vše bude ale navíc doplněno komentářem, a to spíše zábavným a odlehčeným – tedy žádný strohý akademický rozbor. Dá se říci, že to bude takový trochu Top Gear pro bicí. (úsměv)

V našem minulém rozhovoru jsi naznačoval, že pod značkou ROCK DRUMS připravuješ výrobu pomůcek pro bubeníky. Povedlo se něco z téhle oblasti realizovat?
Tak sem částečně patřily i ty notové sešity, kterých mělo být i víc variant. A potom šlo o další věci, které však už byly výrazně náročnější na realizaci. Ale nakonec jsem od toho upustil, protože tohle přílišné rozvádění „sortimentu“ do šířky není úplně ideální. Dost by mě to odvádělo od práce na dalších dílech Rock Drums, a ty jsou samozřejmě nejdůležitější, to je základ.

Pojďme teď na chvilku k hudebním aktivitám. Hraješ v současné době někde
S ohledem na už zmíněné okolnosti, které v posledních dvou letech opravdu hodně zamíchaly kartami, momentálně ne. Ale to by se mělo již co nejdříve změnit.

Chystáš pro fanoušky nějakou hudební lahůdku?
Na to lze odpovědět, že ano. (úsměv) Pracuje se na tom a snad již v nejbližší době bude možné to představit.