Sylvie Simmonsová: I’m Your Man – Život Leonarda Cohena

Sylvie Simmonsová: I’m Your Man – Život Leonarda Cohena

Sylvie Simmonsová: I’m Your Man – Život Leonarda Cohena

Text: Luboš Hnát
Foto: Obal knihy
Publikováno: 16. 9. 200

Pokud mám nějaké představy o biografii, splňuje je bezezbytku kniha Sylvie Simmonsové I’m Your Man – Život Leonarda Cohena, kterou v letošním roce uvedlo na náš trh nakladatelství Prostor.

Jak napovídá podtitul, autorka vás provede celým životem slavného kanadského umělce. Protože byl jeho život nejen plný úspěchů, ale i osobních dramat, jde o zajímavé a poutavé čtení. Že byl Cohen básník a spisovatel, je obecně známé. Méně známé pro někoho může být, že svou písničkářskou dráhu nastartoval až v třiatřiceti letech, přesto dosáhl celosvětového věhlasu.

Kniha je psána přísně chronologicky. První kapitoly se tedy vedle Cohenova osobního života zabývají především literární činností. Často jsou citovány jeho romány i básně. Na několika místech jsou uvedeny úryvky jeho rozhovorů s autorkou. Tyto citace bohužel nejsou od ostatního textu dostatečně odděleny, a tak čtenář občas neví, kdy čte odpověď, kdy otázku a kdy děj knihy. Za to ovšem nemůže Simmonsová, ale spíš redaktor nakladatelství, potažmo grafik.

Autorka se nevyhýbá ani choulostivým tématům které byly součástí Cohenova života jako sex, alkohol či drogy, činí tak, ale bez laciné senzacechtivosti a bulvárnosti. Čtenář, který se jako já o jeho kariéru dosud příliš nezajímal, se dozví množství zajímavých informací. Popsáno je například období, kdy umělec žil jako buddhistický mnich. Autorka zmiňuje i spor s jeho bývalou manažerkou, která ho připravila téměř o všechny úspory.

Kniha končí rokem 2012 kdy, v Británii poprvé vyšla, poslední léta písničkářova života jsou proto popsána formou doslovu na několika stránkách.

Potěšitelné je, že se tentokrát povedl i překlad, kterému bych vytkl jen drobnosti jako podivně znějící obraty „tributní album“ nebo „kompilační album“ – obzvláště v druhém případě lze přeci použít v češtině běžně používaný výraz „kompilace“. Ale až na tyto maličkosti je třeba práci Petra Pokorného coby překladatele ocenit. Také překlepy se této publikace naštěstí vyhnuly a na téměř pěti stech stranách textu jsem objevil jediný.

Jisté výhrady mám k chybějícímu přehledu diskografie a také ke skromnější fotopříloze, která sice obsahuje cenné snímky z Cohenova osobního archívu, avšak k rozsahu knihy jich mohlo být o něco více. Přesto je tato biografie velmi kvalitní, a pokud si jí pořídíte, rozhodně neuděláte chybu.